Technologia XTPL ze zgłoszeniem patentowym i dofinansowaniem PARP

Technologia wytwarzania ultracienkich linii przewodzących prąd elektryczny, opracowana przez polskich fizyków – Filipa Granka i Zbigniewa Rozynka – uzyskała ochronę dzięki zamknięciu zgłoszenia patentowego. Spółka XTPL otrzymała dofinansowanie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na prowadzenie procesu globalnej ochrony patentowej dla swojej unikalnej technologii.


Zgłoszenie patentowe XTPL zostało wniesione 22 marca 2016 r. w Wielkiej Brytanii. Wniosek patentowy został przygotowany we współpracy z renomowaną londyńską kancelarią specjalizującą się w ochronie własności intelektualnej w zakresie merytorycznym dotyczącym zgłoszenia.


- Londyńscy prawnicy pomogli nam przygotować nie tylko bardzo dobry tekst zgłoszenia patentowego, ale i całą strategię patentowania na przyszłość. W marcu zamknęliśmy zgłoszenie. Zakres ochrony patentowej w pierwszej kolejności obejmie Wielką Brytanię, ale w ciągu następnych miesięcy i lat zostanie rozszerzony globalnie. We wniosku o dofinansowanie do patentu określiliśmy 40 obszarów planowanego patentowania. Wśród nich są między innymi Chiny, Izrael, Japonia, Niemcy, Stany Zjednoczone, Tajwan, Zjednoczone Emiraty Arabskie i Australia – tłumaczy Filip Granek, współtwórca technologii XTPL.


Spółka XTPL wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie działań związanych z ochroną własności przemysłowej w ramach programu realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, która wspiera przedsiębiorstwa z sektora MSP w procesie uzyskania takiej ochrony w trybie krajowym, regionalnym, unijnym lub międzynarodowym. Wniosek XTPL został oceniony pozytywnie i spółka otrzymała dofinansowanie w kwocie niemal 400 000 PLN.


- Cieszymy się, że taka instytucja jak Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uwierzyła w nasz projekt i zaufała naszej technologii. Wsparcie zewnętrznych firm i organizacji utwierdza nas w tym, że obraliśmy odpowiednią drogę rozwoju naszego wynalazku – dodaje Filip Granek.


XTPL jest spółką technologiczną założoną przez wybitnych polskich naukowców. Firma zajmuje się opracowywaniem transparentnych optycznie i przewodzących elektrycznie warstw (ang.Transparent Conductive Films – TCF), które znajdą zastosowanie jako przezroczyste elektrody w cienkowarstwowych ogniwach słonecznych oraz w wyświetlaczach ciekłokrystalicznych LCD.

Trina Solar – największy na świecie producent modułów fotowoltaicznych – zainteresowany polską technologią XTPL

Trina Solar – notowana na nowojorskiej giełdzie papierów wartościowych firma specjalizująca się w wytwarzaniu modułów fotowoltaicznych opartych na krzemie krystalicznym – wystosowała list intencyjny, w którym potwierdza swoje poważne zainteresowanie rozwijaną przez spółkę XTPL technologią wytwarzania ultracienkich linii przewodzących prąd elektryczny.

– Technologia XTPL umożliwiająca drukowanie tak wąskich elektrycznie przewodzących linii może mieć znaczący wpływ na globalną technologię produkcji krzemowych ogniw słonecznych, ponieważ umożliwi wyraźną redukcję strat mocy związanych z metalizacją tychże ogniw słonecznych. Konieczny jest teraz dalszy rozwój technologii XTPL ze skali laboratoryjnej do poziomu wysokiej gotowości produkcyjnej. Technologia XTPL, w przypadku jej udanego przeskalowania do warunków przemysłowych, pasuje bardzo dobrze do tzw. mapy rozwoju technologii (ang. technological roadmap) dla krzemowych ogniw słonecznych w firmie Trina Solar. Cieszymy się na współpracę z zespołem XTPL – mówi dr Pierre Verlinden, wiceprezes oraz główny naukowiec w firmie Trina Solar.

Pregnabit doceniony podczas Międzynarodowej Konferencji Med-e-Tel w Luksemburgu

Med-e-Tel to prestiżowe wydarzenie organizowane przez International Society for Telemedicine & eHealth (ISfTeH) w Szwajcarii, którego celem jest międzynarodowa wymiany wiedzy i doświadczeń z zakresu Telemedycyny i e-Zdrowia. W wydarzeniu uczestniczyli eksperci z całego świata. Zespół Netsmedic miał okazję zaprezentować Pregnabit podczas sesji wystąpień ustnych, a także na stoisku wystawienniczym.

Nasze rozwiązanie wzbudziło wielkie zainteresowanie i pozwoliło nam nawiązać liczne kontakty otwierające możliwość współpracy również na pozostałych kontynentach.

Nestmedic zamyka kolejną rundę finansowania, pozyskuje kolejnych inwestorów

Bardzo szybko postępujące prace nad produktem, pozytywne opinie profesjonalistów i atrakcyjny model biznesowy zachęciły kolejnych inwestorów prywatnych do inwestycji w Nestmedic. Bardzo nas cieszy nie tylko zwiększenie możliwości spółki, ale też profil inwestorów, ich ogromne doświadczenie w biznesie międzynarodowym.

„To dowód zaufania dla naszego zespołu, technologii i modelu działania. To wyraz szybko rosnącego zainteresowania telemedycyną, której czas nadszedł, i która ma bardzo obiecujące perspektywy wzrostu. Bardzo się cieszymy, teraz wrzucamy kolejny bieg i przyspieszamy” – mówi Patrycja Wizińska-Socha, CEO Nestmedic.

Wkrótce rozpocznie się kolejna runda, zainteresowanych inwestorów zapraszamy na stronę Pregnabit – Dla inwestorów

Zapraszamy do kontaktu...