DZIŚ W PULSIE BIZNESU POCZYTACIE O NASZYM FUNDUSZU. SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Dziś w pulsie biznesu poczytacie o naszym funduszu. Serdecznie zapraszamy!

„Ok. Ale jakie jest prawdopodobieństwo, że pana pomysł wypali, potwierdzi się w praktyce? — Nie wiem. Dopiero muszę to sprawdzić. To pytanie ponad dwa lata temu zadał Konrad Pankiewicz, a odpowiedzi udzielił dr Filip Granek”….

https://www.pb.pl/reaktor-dobrej-energii-867462

XTPL POZYSKUJE 10 MLN ZŁ PRZED DEBIUTEM NA NEW CONNECT

Nasza spółka portfelowa XTPL z sukcesem zakończyła zapisy na akcje, których cena ustalona w procesie book buildingu wyniosła 66 pln. W akcjonariacie firmy znalazły się  polskie i zagraniczne fundusze inwestycyjne. Popyt w transzy dla klientów indywidualnych był ponad 13 razy większy niż dostępna liczba akcji, co przełożyło się na 93% redukcję. Spółka pozyskała 10 mln zł na komercjalizację swojej technologii.

– Niezwykle cieszy nas duże zainteresowanie akcjami naszej firmy. Udało nam się zbudować różnorodny akcjonariat, obejmujący także zagranicznych inwestorów, na czym bardzo nam zależało. Teraz skupiamy się już jednak na tym, co dla nas najważniejsze, czyli na rozwoju naszego biznesu. Właśnie rozpoczęliśmy współpracę z kanadyjską firmą Wise Device Inc., mającą na celu rozwój technologii XTPL do zastosowań w procesie naprawy defektów matryc do wyświetlaczy, powstałych jeszcze w trakcie produkcji – tłumaczy dr Filip Granek, CEO XTPL.

XTPL planuje debiut na NewConnect w sierpniu 2017.

URUCHAMIAMY KOLEJNY FUNDUSZ Z RODZINY LEONARTO. WSPÓLNIE Z NCBR ZAINWESTUJEMY W PROJEKTY B+R 26 MLN ZŁ.

Celem przedsięwzięcia realizowanego w ramach dedykowanego funduszu jest inwestycja w młode przedsięwzięcia biznesowe (faza zalążkowa) realizujące projekty B+R o wysokim potencjale komercyjnym.

Projektom wybranym przez nas udzielone zostanie progresywne wsparcie finansowe i merytoryczne.

Przez 3 lata chcemy zainwestować ok. 26 mln zł. W swoich działaniach kierować będziemy się w szczególności tzw. podejściem popytowym. Polega ono na identyfikacji realnych problemów technologicznych przedsiębiorstw, selekcji zagadnień posiadających wysoki potencjał komercjalizacyjny, a następnie opracowaniu rozwiązań poszczególnych problemów przy zaangażowaniu zespołów projektowych. Wszystkie realizowane inwestycje wspiera Narodowe Centrum Badań i Rozwoju poprzez instrument dotacyjny BRIdge Alfa.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 1.3.1 Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa.

Zapraszamy do kontaktu...