Z przyjemnością informujemy, że rozpoczęliśmy współpracę partnerską z Fraunhofer Centrum Europy Środkowej ( w skrócie – Fraunhofer MOEZ). Współpraca obejmować będzie zaangażowanie ekspertów i specjalistów wchodzących w skład zespołu accelerapp Frauenhofer MOEZ przy realizacji działań realizowanych przez Leonarto, a także wymianę doświadczeń i inicjowanie wspólnych projektów biznesowych oraz przedsięwzięć z obszaru B+R.

Fraunhofer MOEZ zostało utworzone w 2006 r. w celu promowania współpracy w zakresie badań i biznesu pomiędzy Towarzystwem Fraunhofera (największa w Europie organizacja zajmującą się badaniami stosowanymi w przemyśle z rocznym budżetem ponad 2 mld euro) a nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Siedziba Fraunhofer MOEZ znajduje się w Saksonii, regionie będącym sercem klastrów wysokiej technologii “Silicon Saxony” oraz “Bio Saxony”. Fraunhofer MOEZ oferuje usługi o charakterze ekonomiczno-biznesowym, uzupełniając ekspertyzy innych technologicznych instytutów Fraunhofera, świadcząc wsparcie w procesach internacjonalizacji, międzynarodowej współpracy badawczo-rozwojowej, analizach ekonomicznych, współtworzeniu i koordynowaniu konsorcjów projektowych z wykorzystaniem środków narodowych i unijnych.

Zespół accelerapp Fraunhofer MOEZ jest międzynarodową grupą z doświadczeniem biznesowym w ramach Fraunhofer MOEZ, zajmującą sie tematem “international business and research development”, działającą na rzecz budowania partnerstw i projektów między firmami oraz organizacjami publicznymi z zagranicy z Fraunhoferem, Niemcami, Unią Europejską.

Talk – Action = Bullshit