Trina Solar – notowana na nowojorskiej giełdzie papierów wartościowych firma specjalizująca się w wytwarzaniu modułów fotowoltaicznych opartych na krzemie krystalicznym – wystosowała list intencyjny, w którym potwierdza swoje poważne zainteresowanie rozwijaną przez spółkę XTPL technologią wytwarzania ultracienkich linii przewodzących prąd elektryczny. – Technologia XTPL umożliwiająca drukowanie tak wąskich elektrycznie przewodzących linii może mieć znaczący wpływ […]

Przeczytaj cały artykuł

Technologia wytwarzania ultracienkich linii przewodzących prąd elektryczny, opracowana przez polskich fizyków – Filipa Granka i Zbigniewa Rozynka – uzyskała ochronę dzięki zamknięciu zgłoszenia patentowego. Spółka XTPL otrzymała dofinansowanie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na prowadzenie procesu globalnej ochrony patentowej dla swojej unikalnej technologii. 
Zgłoszenie patentowe XTPL zostało wniesione 22 marca 2016 r. w Wielkiej Brytanii. Wniosek […]

Przeczytaj cały artykuł

Med-e-Tel to prestiżowe wydarzenie organizowane przez International Society for Telemedicine & eHealth (ISfTeH) w Szwajcarii, którego celem jest międzynarodowa wymiany wiedzy i doświadczeń z zakresu Telemedycyny i e-Zdrowia. W wydarzeniu uczestniczyli eksperci z całego świata. Zespół Netsmedic miał okazję zaprezentować Pregnabit podczas sesji wystąpień ustnych, a także na stoisku wystawienniczym. Nasze rozwiązanie wzbudziło wielkie zainteresowanie […]

Przeczytaj cały artykuł

Bardzo szybko postępujące prace nad produktem, pozytywne opinie profesjonalistów i atrakcyjny model biznesowy zachęciły kolejnych inwestorów prywatnych do inwestycji w Nestmedic. Bardzo nas cieszy nie tylko zwiększenie możliwości spółki, ale też profil inwestorów, ich ogromne doświadczenie w biznesie międzynarodowym. „To dowód zaufania dla naszego zespołu, technologii i modelu działania. To wyraz szybko rosnącego zainteresowania telemedycyną, […]

Przeczytaj cały artykuł
Talk – Action = Bullshit