Technologia wytwarzania ultracienkich linii przewodzących prąd elektryczny, opracowana przez polskich fizyków – Filipa Granka i Zbigniewa Rozynka – uzyskała ochronę dzięki zamknięciu zgłoszenia patentowego. Spółka XTPL otrzymała dofinansowanie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na prowadzenie procesu globalnej ochrony patentowej dla swojej unikalnej technologii.


Zgłoszenie patentowe XTPL zostało wniesione 22 marca 2016 r. w Wielkiej Brytanii. Wniosek patentowy został przygotowany we współpracy z renomowaną londyńską kancelarią specjalizującą się w ochronie własności intelektualnej w zakresie merytorycznym dotyczącym zgłoszenia.


- Londyńscy prawnicy pomogli nam przygotować nie tylko bardzo dobry tekst zgłoszenia patentowego, ale i całą strategię patentowania na przyszłość. W marcu zamknęliśmy zgłoszenie. Zakres ochrony patentowej w pierwszej kolejności obejmie Wielką Brytanię, ale w ciągu następnych miesięcy i lat zostanie rozszerzony globalnie. We wniosku o dofinansowanie do patentu określiliśmy 40 obszarów planowanego patentowania. Wśród nich są między innymi Chiny, Izrael, Japonia, Niemcy, Stany Zjednoczone, Tajwan, Zjednoczone Emiraty Arabskie i Australia – tłumaczy Filip Granek, współtwórca technologii XTPL.


Spółka XTPL wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie działań związanych z ochroną własności przemysłowej w ramach programu realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, która wspiera przedsiębiorstwa z sektora MSP w procesie uzyskania takiej ochrony w trybie krajowym, regionalnym, unijnym lub międzynarodowym. Wniosek XTPL został oceniony pozytywnie i spółka otrzymała dofinansowanie w kwocie niemal 400 000 PLN.


- Cieszymy się, że taka instytucja jak Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uwierzyła w nasz projekt i zaufała naszej technologii. Wsparcie zewnętrznych firm i organizacji utwierdza nas w tym, że obraliśmy odpowiednią drogę rozwoju naszego wynalazku – dodaje Filip Granek.


XTPL jest spółką technologiczną założoną przez wybitnych polskich naukowców. Firma zajmuje się opracowywaniem transparentnych optycznie i przewodzących elektrycznie warstw (ang.Transparent Conductive Films – TCF), które znajdą zastosowanie jako przezroczyste elektrody w cienkowarstwowych ogniwach słonecznych oraz w wyświetlaczach ciekłokrystalicznych LCD.

Talk – Action = Bullshit