20 maja zakończył się się nabór wniosków w ramach programu BRIdge Alfa Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Wniosek o dofinansowanie złożyła spółka celowa Leonarto Alfa Sp. z o. o., której jesteśmy udziałowcem.

Partnerami strategicznymi Leonarto Alfa w zaproponowanej NCBR koncepcji realizacji Projektu Grantowego są Leonarto, Fraunhofer Centrum na Rzecz Zarządzania Procesami Internacjonalizacji i Gospodarki Opartej na Wiedzy oraz Stowarzyszenie Top 500 Innovators.

Program BRIdge Alfa wspiera projekty badawczo-rozwojowe w fazie seed, tworząc im pomost ku komercjalizacji oraz budując platformę porozumienia pomiędzy pomysłodawcami i inwestorami.

O dofinansowanie w ramach programu mogą ubiegać się mikro i małe przedsiębiorstwa, które stworzą wehikuły inwestycyjne i przy finansowym wsparciu NCBR pomogą pomysłodawcom skomercjalizować wyniki projektów B+R o wysokim potencjale komercjalizacyjnym w ramach utworzonych spółek technologicznych.

Oferty złożone przez przedsiębiorstwa w konkursie na fundusze BRIdge Alfa zostaną ocenione przez międzynarodowe grono ekspertów, którzy wyselekcjonują najlepsze projekty.

Kwota środków przeznaczonych przez NCBR na dofinansowanie projektów wynosi 450 mln zł.

Talk – Action = Bullshit