Celem przedsięwzięcia realizowanego w ramach dedykowanego funduszu jest inwestycja w młode przedsięwzięcia biznesowe (faza zalążkowa) realizujące projekty B+R o wysokim potencjale komercyjnym.

Projektom wybranym przez nas udzielone zostanie progresywne wsparcie finansowe i merytoryczne.

Przez 3 lata chcemy zainwestować ok. 26 mln zł. W swoich działaniach kierować będziemy się w szczególności tzw. podejściem popytowym. Polega ono na identyfikacji realnych problemów technologicznych przedsiębiorstw, selekcji zagadnień posiadających wysoki potencjał komercjalizacyjny, a następnie opracowaniu rozwiązań poszczególnych problemów przy zaangażowaniu zespołów projektowych. Wszystkie realizowane inwestycje wspiera Narodowe Centrum Badań i Rozwoju poprzez instrument dotacyjny BRIdge Alfa.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 1.3.1 Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa.
Talk – Action = Bullshit