Piękni, szalenie zdolni i przebojowi!
Poznajcie założycieli ChallengeRocket – Iza Błażowska, Paweł Kwiatkowski i Tomek Florczak.
Drodzy, czujemy się wyróżnieni mogąc z Wami pracować!

ChallengeRocket to platforma SaaS służąca do automatycznej oceny programistów z wykorzystaniem testów o samoadaptującym się poziomie trudności. System w oparciu o technologię AI umożliwia przeprowadzanie szybkiej i wiarygodnej oceny umiejętności kandydatów.
Z ChallengeRocket współpracowały już m.in. Bank Zachodni WBK, IBM czy Fortum. Startup wyróżniony za innowacyjność 1. nagrodą na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach (2017) oraz 1. nagrodą w ramach prestiżowego kongresu ABSL w Łodzi (2017).

Inwestycja Leonarto Alfa współfinansowana jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 1.3.1 Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa.
Talk – Action = Bullshit