Advanced Protection Systems to wielokrotnie nagradzana spółka technologiczna, specjalizująca się w tworzeniu mobilnych i stacjonarnych systemów do wykrywania i neutralizacji dronów.

Panowie na zdjęciu to Radek Piesiewicz i Maciek Klemm – założyciele spółki APS. Radek jest doktorem nauk technicznych Uniwersytetu Technicznego w Brunszwiku (Niemcy). W firmie odpowiada za procesy operacyjne oraz sprzedaż. Maciek ukończył ETH w Zurychu, gdzie uzyskał stopień doktora nauk elektronicznych. Obecnie Associate Professor w Katedrze Elektryki i Elektroniki Uniwersytetu w Bristolu. Laureat konkurs na Najlepszego Brytyjskiego Inżyniera Badawczego. W APS odpowiada za koordynację prac zespołu inżynierskiego oraz rozwój i tworzenie nowych produktów.

Powiedzieć GENIALNY TEAM…to jak nie powiedzieć nic.

Inwestycja Leonarto Alfa realizowana we współpracy z NCBR w ramach programu BridgeAlfa.

NCBR, dziękujemy!

Inwestycja Leonarto Alfa współfinansowana jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 1.3.1 Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa.
Talk – Action = Bullshit