Miło nam poinformować o naszej nowej inwestycji: Bioceltix.

Bioceltix Sp. z o. o. opracowuje innowacyjne leki biologiczne na bazie komórek macierzystych, przeznaczone dla zwierząt towarzyszących. Według prognoz, do 2020 r. udział leków biologicznych w całym rynku farmaceutycznym wzrośnie nawet do 28%. Oznacza to aż 390 mld USD przeznaczanych tylko na terapie biologiczne.

Strategiczne działania Bioceltix obejmują organizację Wytwórni cGMP w oparciu o izolowaną linię do produkcji weterynaryjnych leków biologicznych na bazie komórek macierzystych w standardzie farmaceutycznym. Spółka prowadzi indywidualny dialog z Europejską Agencją Leków w ramach procedury scientific advice – celem rozmów jest zatwierdzenie pełnej ścieżki rejestracyjnej pierwszego leku BCX-CM-J.

Więcej informacji na http://bioceltix.com/o-firmie/

Inwestycja Leonarto Alfa współfinansowana jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 1.3.1 Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa.

Talk – Action = Bullshit