Nasza spółka portfelowa Bioavlee pracuje nad urządzeniem do automatycznego posiewu redukcyjnego.

InoMate 100k to urządzenie do zautomatyzowanej inokulacji redukcyjnej, które gwarantuje technikowi laboratoryjnemu pełną kontrolę nad procesem inokulacji. Jak może poprawić pracę w laboratorium? Dzięki InoMate 100k uzyskujemy przyspieszenie procesu i niezawodność standardowej inokulacji wielu próbek, a także eliminujemy rutynowe, uciążliwe, ręczne czynności.

 

Talk – Action = Bullshit