RoomSage oferuje zaawansowaną platformę technologiczną opartą o sztuczną inteligencję. Wykorzystanie zautomatyzowanych procesów i zaawansowanych algorytmów pozwala optymalizować koszty kampanii marketingowych i zwiększać przychody hoteli.
RoomSage rozwija produkty i narzędzia począwszy od kampanii Google AdWords, poprzez spersonalizowany marketing, aż po zarządzanie przychodami online.
Prace nad sztuczną inteligencją prowadzone są we współpracy z wiodącymi naukowcami z Princeton University, USA.

Więcej informacji na www.roomsage.com

Inwestycja Leonarto Alfa współfinansowana jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 1.3.1 Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa.

Talk – Action = Bullshit