SentiOne oferuje platformę służącą do słuchania, analizowania i zarządzania reputacją marek online. Istotą systemu wykorzystującego technologię deep learning (głębokiego uczenia się) jest automatyczne sugerowanie odpowiedzi tworzonych na podstawie szczegółowej i rozległej analizy pytań z bazy danych archiwalnych. Dzięki wsparciu Leonarto Alfa, SentiOne opracuje technologię do budowania inteligentnych chatbotów, które służyć mają automatyzacji obsługi klienta w sieci.

Zintegrowanie wielu kont społecznościowych i prowadzenie dyskusji z poziomu jednego narzędzia jest niesamowitym udogodnieniem. Udoskonalenie komunikacji o chatboty, czy wsparcie sztuczną inteligencją, to już najwyższy poziom do osiągnięcia którego dążymy w SentiOne – komentuje Bartosz Baziński, CEO SentiConverse, spółki celowej utworzonej na potrzeby realizacji projektu.

Inwestycja Leonarto Alfa współfinansowana jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 1.3.1 Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa.
Talk – Action = Bullshit