Challengerocket zostało zaproszone do udziału w pracach nad wdrożeniem nowego systemu edukacji Zjednoczonych Emiratów Arabskich. To pokłosie udziału w programie akceleracyjnym, w którym zespół CHR miał okazję do współpracy z rządową agencją Knowledge and Human Development Authority odpowiedzialną za rozwój szkolnictwa. Opracowana przez CHR platforma do nauki programowania ma trafić do prywatnych szkół, które stanowią w Emiratach Arabskich ponad połowę wszystkich szkół.  „Udział w programie to ogromna szansa na rozwój w tej części świata. Jednak na tym nie kończymy. już niebawem będziemy prezentować nasze rozwiązanie w Stanach Zjednoczonych na MIT Enterprise Forum CEE” – mówi pełny entuzjazmu założyciel i CEO Spółki Paweł Kwiatkowski.
Zachęcamy do bliższego zapoznania się z artykułem  opisującym dotychczasowe dokonania naszej spółki portfelowej na arenie międzynarodowej.

https://www.pb.pl/polski-start-up-ksztalci-arabskich-progra…

Talk – Action = Bullshit