Biotts S.A., spółka biotechnologiczna z Wrocławia, która rozwija innowacyjne nośniki substancji leczniczych oraz receptury leków pozyskała finansowanie w wysokości 7 mln zł od nowego inwestora – funduszu Montis Capital. Flagowy nośnik transdermalny Biottsa umożliwia transport cząsteczek w głąb skóry. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na rozwój firmy – budowanie zespołu, kontynuację badań nad lekami oraz komercjalizację już posiadanych technologii; a druga połowa z nich posłuży opracowaniu nowych leków, z czego 1,5 mln zł na “tworzenie nowych rozwiązań patentowych” oraz ochronę już zgłoszonych patentów.

https://bit.ly/3dPXU0z

Talk – Action = Bullshit