Genomtec S.A.,spółka biotechnologiczna, która opracowuje rozwiązania dla diagnostyki molekularnej, w tym innowacyjny system diagnostyczny Genomtec ID, uplasowała wszystkie 730 tys. oferowanych akcji serii J, po maksymalnej cenie 11 zł za jedną akcję w ramach pierwszej oferty publicznej. Inwestorzy dostrzegli unikalność i innowacyjność mobilnego systemu diagnostyki genetycznej – Genomtec ID, co znalazło swoje odzwierciedlenie w postaci ogromnego zainteresowania […]

Przeczytaj cały artykuł

Genomtec S.A. rozpoczął ofertę publiczną do 730 000 akcji serii J. Cena maksymalna jednej akcji została ustalona na 11 zł. Po uwzględnieniu kosztów przeprowadzenia emisji, środki jakie będą do dyspozycji Spółki wyniosą ok. 7,5 mln zł. Łącznie z otrzymanymi grantami, budżet inwestycyjny Spółki do realizacji w okresie 2020 – I poł. 2022 wyniesie 17,7 mln […]

Przeczytaj cały artykuł
Talk – Action = Bullshit