Genomtec S.A. rozpoczął ofertę publiczną do 730 000 akcji serii J. Cena maksymalna jednej akcji została ustalona na 11 zł. Po uwzględnieniu kosztów przeprowadzenia emisji, środki jakie będą do dyspozycji Spółki wyniosą ok. 7,5 mln zł. Łącznie z otrzymanymi grantami, budżet inwestycyjny Spółki do realizacji w okresie 2020 – I poł. 2022 wyniesie 17,7 mln zł.

Genomtec to innowacyjna spółka technologiczna powstała w 2016 r. we Wrocławiu. Działa w obszarze diagnostyki molekularnej. Misją Genomteca jest umożliwienie specjalistom, w tym personelowi medycznemu podjęcie szybszych i lepszych decyzji, gdy w grę wchodzi zdrowie i życie ludzi. Spółka opracowuje platformę do diagnostyki genetycznej i testów wykrywających choroby zakaźne dróg oddechowych, w tym wykrywanie COVID-19.

Genomtec oferuje akcje w ofercie publicznej. Usługę oferowania w procesie oferty publicznej świadczy Dom maklerski INC. Deklaracje nabycia akcji można składać do 22 października 2020 r.

https://bit.ly/3kdI030

Talk – Action = Bullshit