Bioceltix, spółka zajmująca się opracowywaniem biologicznych leków weterynaryjnych bazujących na komórkach macierzystych, rozpoczęła kolejną fazę badań klinicznych dla dwóch kandydatów na lek: BCX-CM-J – kandydata na lek stosowanego w leczeniu zmian zwyrodnieniowych stawów oraz BCX-CM-AD – kandydata na lek stosowanego w leczeniu atopowego zapalenia skóry. To faza bezpieczeństwa TAS (Target Animal Safety), która potrwa do końca 2021 r. Kolejnym krokiem będą terenowe badania kliniczne.

Celem Bioceltix jest zarejestrowanie i wdrożenie na rynek weterynaryjnych leków biologicznych, których skuteczność i bezpieczeństwo zostanie potwierdzone badaniami klinicznymi. Firma skupia się na produktach leczniczych dla zwierząt towarzyszących ze szczególnym uwzględnieniem psów i koni, a w przyszłości również kotów. Spółka planuje debiut na NewConnect najpóźniej w III kwartale b.r.

Talk – Action = Bullshit