Spółka Thorium Space, innowacyjny startup tworzący nowatorskie rozwiązania dla przemysłu kosmicznego, oraz Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa, otrzyma dofinansowanie od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w wysokości ponad 38 mln zł na projekt SUBCOM.

Projekt dotyczy rozwoju systemów łączności i nawigacji dla zastosowań kosmicznych oraz rakietowych. Finałem prac będzie umieszczenie na niskiej orbicie ziemskiej (LEO) mini-konstelacji trzech satelitów w standardzie cubesat wyposażonych w moduły retransmisyjne. Wartość projektu SUBCOM to 47 mln zł.

 Grupami docelowymi będą producenci platform satelitarnych, rakiet suborbitalnych, małych rakiet orbitalnych (tzw. micro launchers, czyli rakiet zdolnych do wynoszenia na orbitę ładunków użytecznych o masie do 500 kg) oraz rakiet wojskowych. Realizacja projektu umożliwi oferowanie na światowym rynku nowych, innowacyjnych systemów łączności.

Talk – Action = Bullshit