Spółka rozpoczęła ofertę publiczną w formie crowdfundingu udziałowego. 10 sierpnia rozpoczęła się pierwsza transza oferty publicznej Emplocityskierowana do oznaczonych inwestorów indywidualnych, a17 sierpnia wystartuje druga część oferty publicznej. Zapisy potrwają do 31.08.2021 r. Emplocity chce pozyskać do 3 mln zł na rozwój produktów. Jeden z nich to opracowanie konwersacyjnej sztucznej inteligencji wspierającej obieg informacji w przedsiębiorstwie. Celem emisji jest też wsparcie ekspansji i skalowania sprzedaży. Inwestycje te mają na celu wzrost przychodów spółki.

Emplocity tworzy rozwiązania wspierające prowadzenie biznesu, oparte na sztucznej inteligencji. W swoich rozwiązaniach wykorzystuje metody głębokiego uczenia maszynowego oraz przetwarzania języka naturalnego. Zastosowane algorytmy automatyzują procesy biznesowe klientów pomagając zaoszczędzić czas i pieniądze.

Spółka jest w trakcie przygotowania dokumentów, które są niezbędne do złożenia wniosku o wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku NewConnect. Po zakończeniu oferty publicznej akcji serii B i rejestracji akcji nowej emisji w Krajowym Rejestrze Sądowym, Emplocity  deklaruje, że rozpocznie proces wprowadzenia akcji do obrotu na NewConnect. Jeżeli Spółka spełni wszystkie formalne wymogi, to na przełomie IV kw. 2021 r. oraz I kw. 2022 r. planuje złożenie wniosku o wprowadzenie akcji do obrotu na rynku NewConnect.

Talk – Action = Bullshit