Terrabio, wrocławski startup zajmujący się opracowaniem nowoczesnego, mobilnego analizatora genetycznego, otrzymał ochronę patentową urządzenia Terralyzer® na rynku polskim. Dzięki przyznanej ochronie prawnej, startup będzie mógł w znaczący sposób przyspieszyć proces komercjalizacji produktu. Spółka jest w trakcie procedury patentowej zgłoszenia Terralyzera® na Stany Zjednoczone oraz Unię Europejską. 

Terrabio dzięki wykorzystaniu autorskiego systemu diagnostycznego umożliwia przeprowadzanie badań z obszaru rolnictwa i bezpieczeństwa żywności poprzez szybką identyfikację patogenów czy mutacji genetycznych. Dzięki urządzeniu, użytkownik otrzyma półilościowy wynik obecności patogenów w próbce w ciągu zaledwie 60-90 minut. Terralyzer® pozwala na detekcję do 16 patogenów z jednej pobranej próby. Warto zaznaczyć, że rozwiązanie skutecznie ogranicza koszt badań. Rozwiązanie Terrabio to odpowiedź na rosnące ograniczenia w stosowaniu pestycydów i dbanie o jakość produkowanej żywności na obszarze Unii Europejskiej w ramach przyjętej przez Komisję Europejską strategii „Od pola do stołu”, której celem jest m.in. ograniczenie stosowania pestycydów o 50 proc. oraz zmniejszenie zużycia nawozów do 20 proc. do 2030 r.

Talk – Action = Bullshit