XTPL przeszło pomyślnie intensywny, liczący ok. 12 miesięcy, proces ewaluacji technologii z liczącym się graczem na świecie z USA notowanym na Nasdaq 100. Klient ma w planach wykorzystanie technologii XTPL w kluczowych dla niego zastosowaniach m.in: półprzewodnikach i wyświetlaczach FPD. Wprowadzenie tej technologii do produkcji pozwoli mu uzyskać realną przewagę rynkową wśród jego konkurencji. XTPL prowadzi obecnie równoległe, zaawansowane prace nad rozwojem 4 projektów nakierowanych na wdrożenia przemysłowe.

To pierwsza sprzedaż modułu do USA, a klient to jeden z czterech największych producentów na świecie w zakresie dostarczania dużych urządzeń przemysłowych dla producentów elektroniki nowej generacji. M.in. przejście do czwartego etapu z tym klientem w ramach już łącznie czterech zaawansowanych i rozwijanych przez nas projektów przemysłowych, potwierdzają zasadność przyspieszenia rozwoju Spółki i realizacji ok. 60 mln inwestycji w latach 2023-2026 – powiedział Filip Granek, Prezes Zarządu XTPL.

Dostarczenie modułu przemysłowego XTPL do klienta z USA jest zaplanowane jeszcze w tym roku. Rozliczenie zamówienia wpłynie pozytywnie już na wyniki finansowe osiągnięte w 2023 roku, a intencją Spółki jest kontynuacja budowania relacji i współpracy komercyjnej z klientem. Ta współpraca pokazuje, że ambitne plany Spółki osiągnięcia 100 mln zł przychodów w 2026 roku są realne.

Talk – Action = Bullshit