OncoSNAAT to dla Genomtec kluczowy projekt z perspektywy wzrostu wartości spółki i potencjalnej transakcji M&A. Spółka zabezpieczyła finansowanie tego projektu na poziomie ponad 10 mln PLN, które udało się pozyskać od akcjonariuszy spółki oraz inwestora zagranicznego. Środki te gwarantują przyspieszenie realizacji prac.

Projekt onkologiczny „OncoSNAAT” to opracowana przez Genomtec metoda, która wykorzystuje technologię SNAAT® do diagnostyki nowotworów do zastosowania w punkcie opieki pacjenta. W grudniu 2023 r. Genomtec podpisał z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) umowę na dofinansowanie projektu onkologicznego. Kwota przyznanego dofinansowania wynosi 21,6 mln PLN, a całkowity budżet projektu wyniesie ok. 36,7 mln PLN. Realizacja projektu rozpoczęła się w styczniu 2024 r. i potrwa do 2027 r.

„OncoSNAAT” polega na opracowaniu technologii oraz automatycznego systemu do detekcji mutacji w obszarze onkologii klinicznej bazującej na rozwiązaniu lab-on-chip, oraz technikach izotermalnej amplifikacji kwasów nukleinowych. Projektem objęte są trzy moduły: Prace B+R, Cyfryzacja oraz Internacjonalizacja.

Talk – Action = Bullshit