XTPL podczas wideokonferencji, która odbyła się 26 kwietnia, opublikowała wyniki finansowe za 2023 rok. Spółka wygenerowała w 2023 roku 15,5 mln zł przychodów ogółem, w tym 13,4 mln zł przychodów ze sprzedaży produktów i usług. To najwyższy wynik w historii rozwoju Spółki i wzrost w ujęciu rok do roku o odpowiednio 21% oraz 34% – jak czytamy w komunikacie Spółki. Osiągnięta sprzedaż to wynik rozwoju wszystkich trzech linii biznesowych Spółki, w tym wysoka ilość zamówień urządzeń Delta Printing System oraz kolejne istotne postępy w procesach wdrażania technologii XTPL na przemysłowe linie produkcyjne globalnych producentów elektroniki.

XTPL konsekwentnie realizuje przyjętą w 2023 roku Strategię na lata 2023-2026. Zwiększa inwestycje w skalowanie firmy, w tym wzrost zdolności produkcyjnych, rozbudowę zespołu oraz działania nakierowane na zwiększenie sprzedaży w kolejnych okresach. Celem XTPL jest osiągnięcie 100 mln zł przychodów ze sprzedaży produktów i usług do końca 2026 roku. Ponadto planowane jest poszerzenie rozwijanych projektów o nowe branże w postaci telekomunikacji i biosensorów, a także dalsza rozbudowa międzynarodowej sieci dystrybutorów i utworzenie stacjonarnych centr sprzedażowych w kluczowych technologicznie destynacjach: USA, Tajwan, Korea Płd. Drugi obszar to rozwój operacyjny i całej organizacji celem istotnego zwiększenia zdolności produkcyjnych we wszystkich trzech liniach biznesowych oraz kontynuacja prac B+R nad istniejącym portfolio oraz przyszłymi produktami Spółki. 

Model biznesowy notowanej na GPW XTPL opiera się na trzech komplementarnych liniach biznesowych. Stanowią je moduły do wdrożeń przemysłowych na linie produkcyjne globalnych producentów elektroniki, urządzenia prototypujące Delta Printing System (DPS) oraz High Performance Materials (HPM, nanotusze).

Talk – Action = Bullshit