Nieprzypadkowa budowa zamkniętego portfela Leonarto|one zajęła nam kilka lat. Przez ten czas spotykaliśmy się z przedstawicielami wielu obiecujących spółek, przed naszymi oczami przewinęło się setki propozycji inwestycyjnych, za nami kilkadziesiąt procesów due diligence. Kierując się zasadą minimalizacji ryzyka i maksymalizacji przyszłych profitów wybraliśmy portfel osiemnastu spółek technologicznych.

Portfolio

Talk – Action = Bullshit