Karol Hop

Managing Parner

Radca prawny specjalizującymi się w obsłudze prawnej funduszy inwestycyjnych venture capital, transakcjach M&A, jak również obsłudze prawnej inwestycji kapitałowych w innowacyjne przedsięwzięcia gospodarcze. Uczestniczył, w tym zapewniał wsparcie prawne, w procesach tworzenia kilkunastu funduszy inwestycyjnych.

Zapewniał obsługę prawną kilkudziesięciu transakcji M&A oraz inwestycji venture capital. Doświadczenie w powyższym zakresie obejmuje prawne due diligence projektów inwestycyjnych, negocjacje prawne oraz biznesowe warunków umów inwestycyjnych i koordynację działań w zakresie wszystkich etapów procesu inwestycyjnego zarówno w zakresie wejść inwestycyjnych kolejnych rund finansowania oraz wyjść inwestycyjnych, jak również przygotowywanie dokumentacji prawnej we obszarach wskazanych powyżej. Dodatkowo zapewnia wsparcie przedsiębiorstw w obszarze tworzenia wewnętrznych procedur zabezpieczenia prawnego wytwarzanej własności intelektualnej oraz w zakresie prawnego przygotowania wewnętrznych struktur i procesów przedsiębiorstw do inwestycji inwestorów kapitałowych.

Były prezes zarządu Funduszu Zalążkowego KPT, od 2020 roku partner zarządzający w grupie Leonarto. Jako Prezes Zarządu Funduszu Zalążkowego KPT uczestniczył w wyjściu inwestycyjnym z Synerise S.A. specjalizującej się w tworzeniu chmury sztucznej inteligencji integrujących różne kanały sprzedaży, zapewniającej funduszowi 26 krotny zwrot z dokonanej inwestycji. Jako członek Rad Nadzorczych spółek portfelowych (w tym m.in. Bioceltix S.A., Nestmedic S.A., OK System S.A., Genomtec S.A.) zajmował i zajmuje się kontrolowaniem i nadzorowaniem realizowanych przez nie działań oraz zasad wydatkowania środków pozyskanych od wspólników oraz nadzorowaniem projektów realizowanych przez spółki.

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku prawo. Ukończył aplikację radcowską składając egzamin radcowski z najwyższym wynikiem w Krakowie i jednym z najwyższych w Polsce.

  • Karol Hop
Talk – Action = Bullshit