Konrad Pankiewicz

Inwestor

Od 20 lat w biznesie jako założyciel oraz zarządzający. Od 13 lat bezpośrednio związany z rynkiem kapitałowym.

Współzałożyciel giełdowej SMT SA (wcześniej grupa ADV), gdzie jako prezes zarządu odpowiadał za rozwój całej Grupy Kapitałowej. Stał za zdecydowaną większością inwestycji w ramach Holdingu SMT, był też osobiście odpowiedzialny za debiuty giełdowe zarówno spółki holdingowej, jak i spółek zależnych.

Brał udział – jako lider – w procesie sprzedaży Adv.pl do WPP plc – inwestora branżowego (największej korporacji reklamowej na świecie) oraz w procesie przejęcia SMT Software Services przez fundusz Enterprise Investors (jeden z największych funduszy PE w regionie). Prowadził proces sprzedaży spółki Codemedia w ramach MBO (management buy-out). Jako prezes zarządu SMT SA, wraz z wybitnymi menadżerami, podniósł wartość spółki z 24 mln zł (rok 2007) do 202 mln zł (rok 2015).

Obecnie zaangażowany jest w rozwój wehikułu Leonarto | one, skupiającego młode spółki technologiczne z takich obszarów jak: telemedycyna, biologia molekularna, biotechnologia, nanotechnologia, przemysł kosmiczny, HrTech, FinTech, AI + deep learning, sense and avoid, UAV (Unmanned Aerial Vehicle).

  • Konrad Pankiewicz
Talk – Action = Bullshit