Zrealizowaliśmy wiele inwestycji w projekty na różnych etapach rozwoju i dokonaliśmy wielu udanych wyjść kapitałowych z ponadprzeciętnymi stopami zwrotu. Od początku istnienia naszego funduszu angażujemy się w działalność R&D stanowiącą fundament tworzenia innowacji.
Talk – Action = Bullshit

Tezy inwestycyjne

Dobieramy inwestycje

patrząc przez pryzmat trendów na poszczególnych rynkach jak i jego potrzeb. W DNA naszego portfela zaszywamy przyszły, ponadprzeciętnie rentowny exit.

Szukamy spółek

działających w innowacyjnych branżach. Spółek z szybko zmieniających się sektorów gospodarki, w których wdrożenia nowych technologii realizowane są na szeroką skalę.

Szukamy pomysłów

mających w sobie “disruptive factor” – mocny pierwiastek przełomowości, ambicji i możliwości zbudowania zupełnie nowych modeli biznesowych oraz produktów.

Kładziemy duży nacisk

na proces badania potencjału zespołu, w który inwestujemy. Znajdujemy zdeterminowanych, zaangażowanych founderów, będących ekspertami w swoich dziedzinach, których wspieramy biznesowo.

Wierzymy w wartość

dobrze chronionego IP. To kluczowe aktywo, budujące potencjał biznesu. Każda z naszych spółek portfelowych ma lub przygotowuje międzynarodowe zgłoszenia patentowe, budujące przewagi na konkurencyjnym, globalnym rynku.

Think big & global

to wspólny mianownik naszych spółek. Interesują nas tylko te biznesy, które można skalować globalnie.

Firmy upadają codziennie…ludzie nie. Wierzymy w wybitne talenty oraz zespoły innowatorów, którzy dzięki wytrwałości i ciężkiej pracy potrafią budować przełomowe technologie.

Rozwój nanotechnologicznej spółki XTPL wymaga od nas skutecznych działań na wielu frontach: działalność B+R, współpraca z międzynarodową kancelarią w zakresie ochrony własności intelektualnej, finansowanie prac B+R, kontakty naukowe i branżowe w kraju i za granicą. W tych wszystkich obszarach mogliśmy i możemy liczyć na ogromne wsparcie i aktywne zaangażowanie zespołu Leonarto. Sposób działania zespołu Leonarto idealnie oddaje to co kryje się po angielskim zwrotem “smart money”.

Filip Granek CTO and CO-FOUNDER w XTPL

Leonarto jest dla Bioavlee nieocenionym partnerem w formułowaniu i wdrażaniu planów strategicznych na drodze zrównoważonego rozwoju firmy. Nastawienie na zapewnienie atmosfery otwartości wspierającej nieskrępowaną wymianę pomysłów, poglądów i doświadczeń to cechy naszych codziennych relacji. Wsparcie i rady doświadczonego zespołu specjalistów Leonarto niezmiennie okazują się dla nas bardzo przydatne w procesie budowania przewag strategicznych oraz kluczowych udoskonaleń operacyjnych. Dotychczasowa współpraca z Leonarto przynosi Bioavlee korzyści przekraczające nasze oczekiwania.

Michał Wronecki CEO w BIOAVLEE

Przejście drogi od pomysłu do produktu Pregnabit wymagało połączenia kompetencji i zasobów z wielu obszarów. Dotarcie do etapu, na którym jesteśmy dzisiaj, nie byłoby możliwe bez wsparcia merytorycznego i relacyjnego zespołu Leonarto. 

Patrycja Wizińska-Socha CO-FOUNDER and CEO w NESTMEDIC

Leonarto to przede wszystkim profesjonalni przedsiębiorcy. Tacy prawdziwi z krwi i kości zahartowani w rynkowych bojach. To ludzie, którzy sami przeszli całą drogę budowy firmy od zera i dobrze rozumieją przeszkody jakie na tej drodze czyhają. Dzięki temu ich wsparcie jest realne. Tutaj nie ma miejsca na czysto teoretyczny akademicki mentoring. Nam realnie pomagają wyprowadzić nas biznes na szerokie wody.

Tomasz Florczak CO-FOUNDER w CHALLENGEROCKET.COM

Ze względu na dotychczasowe sukcesy we wsparciu rozwoju młodych spółek technologicznych z obszaru rozwiązań medycznych, fundusz Leonarto stanowił naturalny wybór dla Genomtec. Dzięki doświadczonemu zespołowi Leonarto, Genomtec był w stanie znacząco przyspieszyć rozwój technologii, a także uzyskał wsparcie w zakresie ochrony własności intelektualnej i opracowania strategii rynkowej Spółki.

Miron Tokarski CO-FOUNDER and CEO w GENOMTEC

Poprzez wsparcie marketingowe oraz biznesowe, współpraca z Leonarto pozwoliła nam na przyspieszenie procesu komercjalizacji oraz rozbudowę zespołów sprzedaży i rozwoju biznesu. Jako fundusz VC, Leonarto ma bardzo partnerskie podejście do start-upów i zapewnia nieocenione kontakty na rynku kapitałowym.

Maciej Klemm CO-FOUNDER w ADVANCED PROTECTION SYSTEMS

Wsparcie Leonarto pozwala nam spojrzeć daleko w przyszłość, dopracować strategię oraz odpowiedzieć sobie na trudne pytania. Oprócz zaplecza finansowego, zyskaliśmy przede wszystkim  partnera, który chętnie dzieli się swoją wiedzą, doświadczeniem oraz biznesowym know-how. Wizja spółki globalnej stała się planem. Wspólnie z Leonarto zaczęliśmy go realizować.

Krzysztof Sobczak CO-FOUNDER and CEO w EMPLOCITY

Każda firma na wczesnym etapie rozwoju zmaga się z podstawowym paradoksem, jak przetrwać najbliższe miesiące, a w tym samym czasie rozwijać organizację w kierunku obranych strategicznych celów. Menedżerowie Leonarto doskonale rozumieją te wyzwania, do biznesu podchodzą realistycznie, a zarazem ambitnie. Widzą nasze bieżące problemy, z którymi mierzymy się co dnia oraz wspierają nas w kreowaniu długoterminowych priorytetów.  To co szczególnie cenimy sobie we współpracy z Leonarto to bezpośredniość i szczerość. Natomiast w biznesie nie ma nic za darmo: Leonarto dużo od siebie daje, ale i dużo wymaga.

Adam Dąbrowski CEO w FUNEDA
Talk – Action = Bullshit