Z przyjemnością informujemy, że dr inż. Filip Granek, jeden ze współzałożycieli naszej spółki portfelowej (TPL), znalazł się w rankingu New Europe 100 Challengers publikowanym przez fundację Res Publica. Ranking służy identyfikacji oraz integracji środowiska wybitnych innowatorów z regionu – przedsiębiorców, twórców, redaktorów i wydawców nowych mediów, aktywistów, naukowców i polityków. Celem jest zogniskowanie uwagi świata na innowacyjnym wymiarze Europy Środkowo-Wschodniej oraz promocja kultury przedsiębiorczości w naszych społeczeństwach. Program powstaje we współpracy z redakcją Financial Times, firmą Google oraz Międzynarodowym Funduszem Wyszehradzkim.
Organizatorzy listy typują kandydatów spośród nominacji zgłoszonych publicznie i przez partnerów projektu w kategoriach: biznes, nauka, media oraz kultura, społeczeństwo i polityka. Po zebraniu nominacji wybrano w drodze głosowania setkę najbardziej innowacyjnych osób.

Dr inż. Filip Granek w rankingu „New Europe 100 Challengers” wyróżniony został za badania poświęcone wytwarzaniu ogniw słonecznych opartych na nanomateriałach. Dr Granek jest również laureatem prestiżowego programu „Lider” Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Jako jeden z czternastu naukowców został też wyróżniony przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej w programie „Homing Plus”.

Talk – Action = Bullshit