XTPL uplasował wszystkie 275 tys. akcji serii V po cenie emisyjnej na poziomie 133 zł. Zainteresowanie inwestorów było ogromne i przewyższyło wartość oferty kilkukrotnie.

Akcje będą reprezentować 11,9 proc. akcji Spółki.  Środki pozyskane z emisji akcji zostaną przeznaczone na komercjalizację technologii XTPL w ramach trzech rozwijanych linii biznesowych. W latach 2023-2026 Spółka zamierza zainwestować około 60 mln zł w sprzedaż, produkcję oraz B+R. Strategicznym celem biznesowym jest osiągnięcie 100 mln zł przychodów ze sprzedaży produktów i usług do 2026 roku. – Planem długoterminowym jest stanie się jednym z globalnych standardów produkcji zaawansowanej elektroniki, wpinając się w ogromny łańcuch wartości tego obszaru, w którym najwięksi potrafią generować sprzedaż na poziomie kilkudziesięciu miliardów dolarów rocznie – komentował Filip Granek, CEO XTPL. Pozostałą część finansowania inwestycji ma pochodzić głównie ze środków własnych w ramach działalności operacyjnej, grantów oraz finansowania dłużnego.

XTPL, notowana na GPW, rozwija i komercjalizuje na światowym rynku addytywną technologię umożliwiającą ultraprecyzyjne drukowanie nanomateriałów. Technologia ta ułatwi m.in. produkcję wyświetlaczy nowej generacji, inteligentnego szkła z zaawansowanymi funkcjonalnościami, innowacyjnych zabezpieczeń antypodróbkowych czy paneli fotowoltaicznych o zwiększonej wydajności. Obecnie XTPL komercjalizuje swoją technologię w dwóch pierwszych polach aplikacyjnych: wyświetlaczy oraz smart glass. 

Talk – Action = Bullshit