Nestmedic S.A., twórca technologii do monitorowania dobrostanu płodu, składającej się z urządzenia Pregnabit Pro oraz platformy Pregnabit Cloud, zawarł umowę dystrubycyjną z Synektik. Grupa Synektik dostarcza rozwiązania informatyczne, nowoczesną technologię oraz pełen zakres usług i wsparcia dla placówek medycznych, w zakresie radiologii, onkologii, kardiologii i neurologii.

Przedmiotem umowy jest udzielenie dystrybutorowi prawa do dystrybucji i odsprzedawania urządzeń Pregnabit Pro oraz licencji na korzystanie z Platformy Pregnabit Cloud na uzgodnionym terytorium obejmującym Polskę, Słowację, oraz – od 1 września 2023 roku – Czechy, jak również prawo do oferowania i świadczenia na rzecz użytkowników końcowych – klientów lub osób trzecich działających na wyżej wymienionym terytorium usług dotyczących produktów, w tym w szczególności usług wdrożeniowych i serwisowych, jak i szkoleń dotyczących produktów. Umowa została zawarta na okres 3 lat, z możliwością dalszego jej przedłużenia. 

Synektik jest jednym z czołowych graczy na rynku dystrybutorów sprzętu medycznego oraz radiofarmaceutyków w regionie. Spółka Nestmedic liczy, że współpraca z tak doświadczonym partnerem przełoży się istotnie na komercjalizację Pregnabit Pro.

Talk – Action = Bullshit