Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło wyniki drugiego konkursu w ramach programu GO_GLOBAL.PL. Spośród 80 wniosków o dofinansowanie wyłoniono 32 innowacyjne przedsiębiorstwa, które planują komercjalizację na rynkach światowych swoich rozwiązań będących wynikami badań naukowych lub prac rozwojowych. Wśród zwycięzców znalazły się aż trzy spółki portfelowe Leonarto: Nestmedic, Bioavlee i XTPL.

Uczestnicy programu GO_GLOBAL.PL będą mogli wykorzystać przyznane dofinansowanie na przygotowanie strategii wejścia na rynki światowe oraz na uzyskanie wiedzy na temat dopasowania swoich produktów do specyficznych wymagań konkretnego regionu. Dofinansowanie można przeznaczyć także na rozwój i weryfikację strategii w relacjach z potencjalnymi inwestorami oraz partnerami biznesowymi. Partnerem naszych trzech spółek portfelowych w ramach programu GO_GLOBAL.PL będzie Fraunhofer MOEZ (Fraunhofer-Zentrum für Mittel- und Osteuropa).

Partnerami naszych trzech spółek portfelowych w ramach programu GO_GLOBAL.PL będą Fraunhofer-Zentrum für Mittel – und Osteuropa (Bioavlee, Nestmedic) oraz MIT Enterprise Forum Poland (XTPL).

Talk – Action = Bullshit