Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło wyniki lipcowej edycji konkursu “Szybka ścieżka” (Działanie 1.1.1 POIR). 
Z 369 złożonych wniosków eksperci NCBR wybrali 52 projekty rekomendowane do dofinansowania. Wśród nich znalazł się projekt naszej spółki portfelowej Bioavlee: “Rozwój technologii identyfikacji oraz oznaczania lekowrażliwości bakterii bazującego na zjawisku dyfrakcji laserowej oraz analizie cech morfologicznych kolonii bakteryjnych.” Całkowity budżet projektu to 4.890.702,13 zł, w tym dofinansowanie NCBR na kwotę 2.934.421,28 zł.
Serdecznie gratulujemy!

Talk – Action = Bullshit