23. listopada br., Nestmedic, jako jedna z sześciu innowacyjnych polskich spółek, zaprezentowała urządzenie Pregnabit podczas uroczystego podpisania ustawy o innowacyjności w Pałacu Prezydenckim.
Ustawa o innowacyjności zawiera szeroki pakiet rozwiązań mających na celu stworzenie bodźców dla działalności innowacyjnej. Po uroczystości podpisania ustawy prezydent Andrzej Duda oraz wicepremier Jarosław Gowin spotkali się z polskimi wynalazcami, przedstawicielami firm, których innowacyjne produkty są przykładem udanej komercjalizacji wyników badań naukowych. Wśród nich znalazła się nasza spółka portfelowa – Nestmedic.
Talk – Action = Bullshit